SPSPI

    Aktuality o SPSPI

2014-2015 – v GAB Senec v projekte „Učíme moderne, učíme (sa) radi“ s podporou Európskeho sociálneho fondu inštalovaná kompletná učebňa a školenie kolaboratívneho interaktívneho vyučovania s podporou SPSPI.

7.12.2011 – KOMENIUM FÓRUM 2011 - Vyhne - prezentácia pre pedagógov.

3. - 6.11.2011 expozícia na výstave PEDAGOGIKA INCHEBA EXPO BRATISLAVA

Písomné referencie od výborné až po super, lepšie ako interaktívne tabule. Prácu s využitím SPSPI si vyskúšali predškoláci, mladší žiaci, starší žiaci, vysokoškolskí študenti, učitelia s výrazne pozitívnym ohlasom. (prečo SPSPI?)


23.09.2011 - Internacional Conference  ICL 2011  Piešťany/Slovakia 

Interactive Collaborative Learning

Collaborative teaching in SPSPI with the use of ICT - paper EN>>

Kolaboratívne vyučovanie s využitím SPSPI - článok SK>>

07.07.2011Mimoriadna prezentácia mimo oficiálneho programu na konferencii v Žiline: Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2011 - Odborný seminár pre učiteľov Otvorený softvér vo vyučovaní - názov - Príklady využitia otvorených softvérových zdrojov v priamej interaktivite v SPSPI ( www.spspi.eu )“. príspevok >>

21.04.2011Konferencia Počítač ve škole, Nové Město na Moravě, Česká republika – príspevok o možnostiach SPSPI >>článok o interaktivite >>.

Využitie vo vyučovaní v predmetoch anglický jazyk, fyzika možno pozrieť v prezentácii interaktívneho vyučovania >>.

2010 – Inštalácia kompletnej učebne v SOŠ Námestovo.