SPSPI

    Aktuálne oznamy a informácie všeobecného charakteru k rôznym otázkam z kontaktov


    2. Je SPSPI aktuálne aj pre školy ZŠ 1. - 4. ročník ?

    SPSPI je jednoznačne využiteľný na interaktívne vyučovanie vo všetkých ročníkoch a teda aj v ročníkoch 1 - 4 ZŠ. Deti v takom veku už majú zvládnuté základne úkony práce s počítačom (ak niektoré nemajú, ľahko ich získajú). To možno využiť v hociktorom predmete na základnú prácu s textami, číslami, obrázkami, účasť na internetových stránkach s pre ne vhodným obsahom, atď.. Netreba ani deti zaúčať na špeciálne ovládanie, ako u interaktívnych tabúľ. SPSPI možno výhodne v plnom rozsahu, plnohodnotne a interaktívne využiť v digitálnej podpore vyučovania – Planéta vedomostí.

    Úvodná stránka SPSPI >>