Interaktívne tabule

    sú výborná pomôcka, ale pre využitie vo vyučovaní majú aj určité nedostatky. (Možno majú aj nesprávny názov. Interaktívny môže byť učiteľ, žiak, možno ešte trieda, ak ju berieme nie ako učebňu, ale ako osoby vyučovacieho procesu.)(viď. článok o interaktivite >>).

  1. Priama interaktivita žiakov je možná iba výmenou miesta pri tabuli.

  2. Priamu (pred tabuľou) interaktivitu učiteľa, prípadne žiaka, znepríjemňuje svetlo projektora a aj svetelný odraz od tabule.

  3. Cena interaktívnych tabúľ je vysoká pričom rieši hlavne možnosť interaktívnej práce učiteľa. Školy si ťažko zo svojich prostriedkov vybavia viac učební.

  4. Ako doplnok k interaktívnej tabuli pre zvýšenie interaktivity žiakov možno použiť tzv. hlasovacie zariadenia. Tento doplnok je však dosť drahý a interaktivita je obmedzená.

  5. Interaktívne tabule využívajú pre zefektívnenie prezentácie osobitné prezentačné prostriedky (techniku a programovú podporu), ktoré žiak nemôže požívať v príprave na vyučovanie (doma, inde). Je nevhodné pre žiaka (niekedy aj pre učiteľa), keď sa výučbové prostredie odlišuje od prostredia na prípravu.

Úvodná stránka SPSPI >>