SPSPI

    KontaktElektronická pošta (malý rozsah príloh) - použite prednostne:


Pre rozsiahlejšie správy použite:


Do predmetu správy ako prvé zadajte SPSPI , potom iné. Ďakujem.


Prípadné odpovede všeobecného charakteru budú uvádzané v aktualitách a oznamoch.


FB: spspi spspieu aktivita nepravidelná. Na začiatok pošlite informáciu elektronickou poštou.

Úvodná stránka SPSPI >>