O tabletoch/ moderných telefónoch(It) a ich využití vo vyučovaní

Výhody:

 1. Relatívne malé rozmery, čo ich umožňuje využiť popri inej vyučovacej činnosti.

 2. Možná relatívne samostatná práca - vlastné tempo.

 3. Vybavenie rôznymi snímačmi a doplnkami využiteľnými pre špecifické práce (WIFI, GPS, digitálny fotoaparát, kamera, telefón, …).

 4. Veľa výučbových aplikácií (neplatených, platených, niektoré však problémové).

Problémy:

 1. Časté nabíjanie, ktoré pomerne rýchlo vyvolá poškodenie pripojenia k zdroju nabíjania a poškodenie vnútornej batérie. To aj pri nie veľmi intenzívnom využití rýchlo skráti životnosť. Doba životnosti (fyzická, morálna) býva dosť krátka. Na dobré využitie tabletov treba mať inštalovaný bezpečný hromadný nabíjací systém(nie je to celkom lacné).

 2. Zvýšené namáhanie zraku detí, kedže zobrazovače sú malé – nevhodné pre dlhodobejšie využitie.

 3. Malý rozmer, to môže viesť k hrbeniu detí.

 4. Ťažká kontrolovateľnosť (osobná, alebo cez riadiaci server-drahšie) skutočnej činnosti a výkonov žiakov – možné sú nežiadané až nežiadúce aktivity žiakov.

 5. Zodpovednosť žiakov(?)/ učiteľov (?) za poškodenia (pri manipulácii/ páde/ strate/ krádeži) pomerne drahého zariadenia.

 6. Aj keď existujú bezplatné aplikácie, predsa len niektoré vhodné aplikácie treba zaplatiť. Pri veľkom počte žiakov a snahe dosiahnuť vybavenie 1:1 na celú školu to bude dosť drahé.

 7. Výučbové aplikácie sú na výbere vyučujúceho. Nie je k nim žiaden certifikát, že spĺňajú požiadavky pre vzdelávanie . Nie sú žiadne odporúčania. Aplikácie môžu byť chybné (chyby obsahové (napríklad ako iný digitálny obsah s veľa chybami), formálne, terminologické didaktické,...).

 8. Cena tabletov/ It strednej konfigurácie je dosť vysoká. Ťažko preto predpokladať, že škola dá žiakom tablety do trvalého osobného využívania na čas celého vyučovania v škole, aj domov na domáce pokračovanie v práci, opakovanie, tréning, následnú tvorivú činnosť. Každý žiak školy, vzhľadom na osobný charakter zariadenia, by mal mať tablet trvale k dispozícii počas všetkých vyučovacích aktivít a aj na domáce prípravy (1:1). Možné riešenie by bolo využitie vlastných zariadení (BYOD). To je však náročné pre učiteľa. Ťažko zvládne pomoc žiakom vo výučbových aplikáciách na rôznych platformách. Existuje aj problém kvalitatívne nerovnakého až žiadneho vybavenia žiakov vlastnými tabletmi zo sociálnych dôvodov.

 9. Problém správy rozsiahlej počítačovej/ tabletovej / It siete (priepustnosť, napadnutia, zneužívanie, ...).

 10. Neoverené, ale možno nebezpečné – v učebniach s wifi je každý tablet blízky trvalý zdroj impulzného elektromagnetického žiarenia. Tento dlhodobo pôsobiaci elektromagnetický smog je podľa niektorých názorov deťom nebezpečný.

 11. Nižšia kvalita práce hlavne v tvorivých aktivitách v presnosti, detailoch a rozsahu oproti bežným PC (napr.: rozsiahlejšie texty, grafika, …).

 12. Nekompatibilita – obmedzená až žiadna využiteľnosť starších vypracovaní(texty, snímkové prezentácie, grafika, ...) teda znehodnotenie skôr pripravených prác.

 13. Nekompatibilita v aplikáciách, z ktorých by sa malo pokračovať na kvalitnejších IKT.

 14. Vzhľadom na individuálny používateľský charakter tabletov/ It je ťažké používať kolaboratívne metódy vyučovania a tým aj technologicky posilňovať vo vyučovaní sociálne kompetencie.

Poznámky:

 1. Pre dosť dobrú použiteľnosť tabletov vo vyučovaní by bolo potrebné mať aspoň stredne kvalitnú konfiguráciu (hlavne displej) – teda trochu drahšie.

 2. Za cenu tabletu strednej kvality sa dá kúpiť slušne vybavený PC.

 3. V tabletových aplikáciách pre vyučovanie je typické, že poznatky sú v nich „uzamknuté“ - ťažko, až nemožno, ich využiť samostatne na iné následné aktivity.

 4. Typicky vhodné využitie tabletu ako náhrada kníh je prakticky nereálne hlavne z hľadiska dodržania autorských práv.

 5. Mal by sa použiť úplne iný prístup k tvorbe a využívaní výučbových materiálov. Tie by mali byť vo formátoch, ktoré sú použiteľné na viacerých platformách (typy, konštrukcie, značky) a trvale prístupné na ľubovoľné vzdelávacie aktivity pre všetkých - žiakov, učiteľov, rodičov, iných záujemcov o vzdelávanie a v maximálnej zhode s požiadavkami na vzdelanie.

 6. V súčasnosti sú trhom preferované pre vyučovanie tablety. Ako to bude pokračovať s využitím iných typicky individuálnych zariadení (I telefóny/ I okuliare/ I náramky/ I hodinky/ I bižutéria/ I šperk/ I implantáty priamo do mozgu (a budú sa dať vypnúť?)...)? Využitie typicky individuálnych zariadení vo vyučovaní si vyžaduje vysokú mieru motivácie žiakov v smere vyučovacích cieľov, čo je často veľký problém.

Záver:

Tablety/ It nie sú všeobecne najvhodnejšia pomôcka pre predmetové vyučovanie – viď. Problémy. Z hľadiska získania IKT kompetencií je ich však potrebné zaradiť do výučby IKT.


Úvodná stránka SPSPI >>