SPSPI ©   prezeráte práve: www.spspi.eu

SYSTÉM PREZENTÁCIE S PRIAMOU INTERAKTIVITOU

UČITEĽA A RIADENOU PRIAMOU INTERAKTIVITOU ŽIAKOV

Systém je špeciálne vhodný pre kolaboratívne interaktívne vyučovanie s veľmi dobrou možnosťou inklúzie.

>> <<

Kolaboratívne interaktívne vyučovanie sa považuje za najmodernejší trend v metódach vyučovania. SPSPI, realizovaný využitím jedného bežného počítača v učebni, projektora, klávesníc a elektronických myší na žiackych pracoviskách, plne podporuje takéto vyučovanie. Učiteľ, aj žiaci v interaktivite môžu plnohodnotne využívať počítač priamo zo svojho miesta. Možno tvrdiť, že iná zrovnateľná technológia priamo podporujúca takéto vyučovanie neexistuje. SPSPI predčí v možnostiach interaktivity špičkové interaktívne tabule.

Žiak neprichádza za interaktivitou k počítaču, moderná možnosť interaktivity prichádza pred žiaka.